In deze video worden de stappen doorlopen om de NVR een Statisch IP adres in het netwerk te geven.

1. Klik op het Menu pictogram linksonder in het scherm en vervolgens op Setup.
2. Voer het patroon of wachtwoord in.
3. Klik in het menu op Network.
4. Haal het vinkje weg bij DHCP.
5. Verander het IP adres van de NVR naar het gewenste statische IP adres met de daarbij behorende Subnet Mask en Gateway.
6. Klik op Apply om de instellingen op te slaan.