In deze video worden de stappen doorlopen om de HDD in de NVR te formatteren en zo ook de opgenomen beelden te wissen.

1. Klik op het Menu pictogram linksonder in het scherm en vervolgens op Setup.
2. Voer het patroon of wachtwoord in.
3. Klik op Device en selecteer de HDD die u wenst te formatteren door een vinkje te zetten aan de linker kant onder No.
4. Klik vervolgens onder in het scherm op Format HDD.
5. Voer het admin wachtwoord in en klik op Authenticate en OK.
6. Klik op OK nadat het formatteren van de HDD is afgerond.